top of page

השעורים

 נפתחה קבוצת מתחילים במוריה - הנחה משמעותית למקדימים להרשם

מגוון שעורים מתחילים ומתקדמים בבית אבא חושי וברמת אלון

bottom of page