top of page

קורס מדריכי צ'יקונג רפואי

Anchor 1

 :קורס להכשרת מדריכי צ'יקונג רפואי

תכנית להכשרת מדריכים בצ'י קונג רפואי לשנת הלימודים 2019-2018

הקורס מיועד למתרגלים חדשים וותיקים הרוצים להעמיק בלמידה ובחקר הצ'יקונג הרפואי

הקורס מעניק ידע מקצועי רחב ורב בנושא הצ'יקונג הרפואי מושגי יסוד ברפואה הסינית ההיסטוריה והתפתחות הצ'יקונג הרפואי

מושגים כגון חמשת היסודות יין ויאנג הכרות עם מרכזי האנרגיה והמרידיאנים והעמקה במספר רב של סדרות ציקונג

כגון שמונת חלקי ריקמת המשי , חמשת האלמנטים, אי גין גינג,  המעגל המיקרו קוסמי, ועוד

:היקף הקורס

היקף הקורס שנת לימודים אקדמית אחת בת 30 מפגשים בני 3 שעות אחת לשבוע

...חלקם עיונים ורובם העמקה משמעותית בסדרות התרגול

:איזו תעודה תקבלו
:למסיימים את הקורס בהצלחה תוענק תעודה מקצועית של מדריך ציקונג רפואי מוסמך מטעם המכון לטאי צי וציקונג רפואי ישראל

 Institute of Medical Tai chi & Quigong israel  

תעודה זו מוכרת על ידי חברות הביטוח למתן פוליסה לאחריות מקצועית כנדרש בכל מתנ"ס או רשות ספורט עירונית
 

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בחיפה בבית נעמת חנה חושי במוריה 67 בימי שני בין השעות 17.00 - 20.00

 .פתיחת הקורס מותנית במינימום הרשמה של 10 סטודנטים, הקורס ייסגר לאחר שנרשמו 20 איש

 פתיחת שנת הלימודים ב 1 לאוקטובר 2018

:עלות הלימודים
 .עלות מלאה לקורס : 7000 ש"ח. ניתן לשלם עד 10 תשלומים ללא ריבית

.לנרשמים לקורס בימי ההתנסות הפתוחים, ולנרשמים בהרשמה מוקדמת עד סוף יוני 2018 תינתן הנחה של 500 ש"ח

.מחיר הקורס לאחר ההנחה הוא 6500 ש"ח

(דמי רישום בסך 600 ש"ח, ישולמו מראש ויקוזזו מהתשלום הסופי. (אין החזרים של דמי רישום


.במהלך חודש אוגוסט נקיים מספר ימים פתוחים בהם תוכלו להתנסות בתרגול צ׳י קונג להבין את סגנון ההוראה ואת מבנה הקורס

.עלות הרשמה ליום הפתוח 50 ש"ח

Anchor 2

:נרשמתם והתחרטתם

בתקופה של עד חודש לפני הקורס (01.09.18) ניתן לבטל התשלומים ללא כל חיוב למעט דמי ההרשמה ששילמתם בסך 600 ש"ח

במהלך החודש שלפני והחודש הראשון ללימודים סטודנט שיבטל את השתתפותו בקורס יחויב ב 25% מסה"כ התשלום לקורס

.לאחר 1/12/2018 לא ניתן יהיה לקבל החזר

.באחריות הסטודנט להיות נוכח בשעורים ובתרגולים

מאחר שאנו נושאים בעלויות שכר הדירה ובביטוחי אחריות מקצועית המשולמים בתשלום שנתי בעבור כל תלמיד המשתתף בקורס לא ניתן לקבל החזרים כספיים עקב היעדרות ואו אי השתתפות בשיעורים

על התלמיד לעמוד בבחינת הסמכה בכתב ואו הגשת עבודה ובבחינה מעשית בה עליו להנחות שתי סדרות צ'יקונג בפני תלמדי הקורס

 בסיום הקורס ניתן להירשם ללימודי המשך הסמכה לקורס מדריכי טאי צ'י צ'ואן

ידים ל
bottom of page